Work

กำหนดการเดินทางไปเป็นวิทยากรฝึกอบรม เดือนพฤศจิกายน 2555

เรียกได้ว่า เดือนนี้งานชุกชุมทีเดียว

แตกต่างจากปีที่แล้ว ซึ่งต้องอพยพขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่เพราะน้องน้ำมา

ขอแปะไว้ที่นี่ก่อนแล้วกัน

กำหนดการไปสอนเดือนนี้

Loading Facebook Comments ...